W przypadku chęci podjęcia pracy za granicą w branży budowlanej trzeba spełnić kilka istotnych wymogów formalnych, które stanowią warunek pozyskania zatrudnienia. Oczywiście wiele zależy od kraju, do którego docelowo planujemy trafić, jednak w dużej części przypadków państw europejskich kluczowym dokumentem dla pracodawców jest właśnie certyfikat VCA. Aby przybliżyć naszym czytelnikom wspomniane zagadnienie, poniżej wyjaśniamy, czym jest VCA, dlaczego stanowi tak ważny dokument na rynku pracy oraz w jaki sposób go pozyskać. Zapraszamy do lektury.

Czym jest VCA?

Zacznijmy od wyjaśnienia, co skrywa się pod enigmatycznie brzmiącym hasłem VCA. Skrót ten pochodzi od niderlandzkich słów „Veiligheids– en milieu Checklist Aannemers” co w przetłumaczeniu na język polski oznacza „lista bezpieczeństwa i ochrony środowiska wykonawców (pracowników)” oraz zasadniczo dość dobrze oddaje istotę sprawy. VCA jest bowiem nazwą systemu służącego do zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach działających w szerokorozumianej branży budowlanej. Obowiązuje on przede wszystkim w Holandii i Belgii, jednak jest bardzo często wykorzystywany także w wielu pozostałych krajach Europy, w tym m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Danii, Szwecji oraz Norwegii.

Dla firm działających w sektorze budowlanym VCA stanowi zestaw najistotniejszych wytycznych umożliwiających opracowywanie strategii zarządzania bezpieczeństwem realizowanych przez nie przedsięwzięć oraz podstawę do tworzenia systemów skutecznej ochrony środowiska i zdrowia w podejmowanych działaniach.

Dlaczego warto posiadać certyfikat VCA?

Certyfikat VCA to po prostu dyplom będący potwierdzeniem uzyskania zaliczeń niezbędnych szkoleń przez osobę ubiegającą się o jego otrzymanie. Wyrobienie wspomnianego dokumentu jest najbardziej elementarnym wymogiem niezbędnym do podjęcia pracy na budowie w dużej części europejskich państw. Jego posiadanie przez pracownika oznacza, że ma on odpowiednie kwalifikacje do efektywnego i bezpiecznego wykonywania przydzielanych mu obowiązków służbowych.

Dysponowanie certyfikatem VCA jest szczególnie istotne –nie tylko ze względów formalnych, ale przede wszystkim praktycznych – w przypadku osób działających w branżach określanych jako wysokiego ryzyka, do których zaliczyć można właśnie sektor budowlany czy też przemysł ciężki lub branżę petrochemiczną.

W jaki sposób uzyskać certyfikat VCA?

Bardzo często zdarza się tak, że tylko słysząc o koniecznych do przekroczenia barierach formalnych, ludzie rezygnują z podjęcia pracy za granicą, obawiając się trudności związanych z pokonaniem stojących przed nimi przeszkód. To niestety duży błąd, ponieważ w praktyce nierzadko okazuje się, że uzyskanie pożądanego celu wcale nie jest tak trudne, jak początkowo się wydawało. Nie inaczej sprawa wygląda z pozyskiwaniem certyfikatów VCA.

W zależności od docelowego zakresu obowiązków konkretnej osoby oraz stopnia jej specjalizacji wyróżnia się dwa różne rodzaje certyfikatów VCA. Pierwszym z nich jest wariant Basic dedykowany tzw. liniowym pracownikom, czyli tej części personelu, która odpowiada za wykonywanie prac podstawowych. Aby je uzyskać trzeba przejść 8-godzinne szkolenie oraz zaliczyć egzamin, który kończy kurs. Na sam egzamin przewidziano godzinę, podczas której należy udzielić odpowiedzi na 40 pytań dotyczących pozyskanej wcześniej wiedzy. Co istotne dla osób niewładających płynnie językiem niderlandzkim czy też angielskim, egzamin dostępny jest także w wielu innych wersjach językowych, w tym w wersji polskiej.

Drugi rodzaj certyfikatu to z kolei VCA VOL, czyli opcja przeznaczona dla właścicieli przedsiębiorstw oraz kadry kierowniczej. W tym przypadku przed przystąpieniem do egzaminu konieczne jest przebycie dwóch etapów – szkolenia on-line w wybranej przez siebie wersji językowej, a także szkolenia realizowanego w trybie stacjonarnym. Egzamin na certyfikat VCA VOL stanowi nieco większe wyzwanie, niż w wariancie Basic, ponieważ trwa 75 minut zamiast godziny oraz dostępny jest tylko w czterech językach – angielskim, niderlandzkim, niemieckim i francuskim.

Koszty kursów wynoszą kolejno 210 i 240 euro przy przechodzeniu kursów w Holandii oraz 1490 zł i 2250 zł, jeśli zdecydujemy się odbyć je w Polsce. Oba certyfikaty ważne są przez 10 lat od ich wydania oraz obowiązują we wszystkich państwach, w których funkcjonuje system VCA.