Holandia to kraj słynący z krajobrazu pełnego wiatraków, tulipanów, rowerów, a także pysznych serów i wina. To ciekawy kierunek na coroczne wakacje, ale także doskonałe miejsce do mieszkania oraz podjęcia pracy. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie holenderskiego rynku pracy każdego roku do Holandii przyjeżdża kilka tysięcy Polaków. Dobre warunki pracy, wysokie zarobki, a także piękno kraju sprawia, że wielu z nich postanawia zamieszkać w Holandii na stałe.

Meldunek w Holandii – prawa i obowiązki

Osoby, które chcą podjąć pracę w Holandii, wynająć mieszkanie czy zapisać dzieci do szkoły, muszą mieć numer podatkowo-ewidencyjny (BSN). Aby go otrzymać, niezbędne jest zarejestrowanie się w urzędzie gminy jako rezydent – mieszkaniec lub nierezydent – osoba przebywająca na terenie Holandii czasowo. Zameldowanie jako mieszkaniec wiąże się z koniecznością spełniania nałożonych obowiązków – na przykład płacenia podatków, ale jednocześnie daje możliwość korzystania z licznych praw – między innymi otrzymanie dodatku mieszkaniowego, czy opcja zarejestrowania dzieci do szkoły.

Rezydent i nierezydent – pobyt krótszy oraz dłuższy niż 4 miesiące w Holandii

To, czy należy zarejestrować się jako mieszkaniec czy jako nierezydent, zależy od długości planowanego pobytu na terenie Holandii. Jeśli zamierzasz zostać w Holandii dłużej niż 4 miesiące, należy zarejestrować się jako rezydent – mieszkaniec – w gminie, w której będziemy mieszkać, mamy na to 5 dni, nie licząc dnia przyjazdu. Każda osoba, również dziecko, powinna osobiście stawić się w urzędzie gminy wraz z następującymi dokumentami:

– Dowód osobisty lub paszport,

– Umowę kupna mieszkania lub najmu mieszkania wraz z oświadczeniem właściciela nieruchomości wyrażające zgodę na meldunek,

– Odpis aktu urodzenia, ewentualnie odpis aktu małżeństwa.

Jeżeli nie mamy umowy najmu lub kupna mieszkania, należy złożyć pisemne oświadczenie osoby, u której mieszkamy potwierdzające, że przebywamy pod danym adresem. Do oświadczenia należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości osoby wynajmującej.

Pobyt na terenie Holandii krótszy niż 4 miesiące wymaga zgłoszenia w jednym z 18 urzędów gminnych. Dokumentem wymaganym przy rejestracji jest dowód osobisty lub paszport.

Warto pamiętać, że wszystkie dokumenty składane w urzędzie gminy powinny być albo przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski, niemiecki, francuski lub niderlandzki, albo złożone na międzynarodowych drukach. Tłumaczenie dokumentów może być dostarczone w późniejszym terminie. Rejestracja jest bezpłatna.

Kto może zameldować się na terenie Holandii?

– Osoba posiadająca obywatelstwo holenderskie.

– Osoba posiadająca obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej.

– Osoba posiadająca ważne pozwolenie na pobyt w Holandii.

– Osoba oczekująca na wydanie pozwolenia na pobyt w Holandii.

Zmiana miejsca zamieszkania – zgłoszenie

Ważne, że jeżeli jesteśmy zarejestrowani w urzędzie gminy jako nierezydenci, a pobyt na terenie Holandii ulega przedłużeniu, należy natychmiast zgłosić ten fakt we właściwym urzędzie.  Podobnie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania na terenie Holandii. Wyjazd z kraju oznacza natomiast konieczność wymeldowania się w gminie.

Dlaczego warto zgłosić swój pobyt w urzędzie gminy?

Zgłoszenie swojego pobytu na terenie Holandii jest prawnie uregulowanym obowiązkiem, który niesie za sobą wiele korzyści. Po 5 latach legalnego i nieprzerwanego pobytu na terenie Holandii obywatele Unii Europejskiej mogą ubiegać się o status rezydenta oraz otrzymać pozwolenie na pobyt stały. Pozwolenie na pobyt stały uprawnia do otrzymania przywilejów socjalnych, pomocy społecznej i świadczeń socjalnych. Dodatkowo mogą Państwo wziąć pożyczkę, wykupić abonament telefoniczny czy dokonać zakupu na raty. Posiadając pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony, otrzymują Państwo takie same prawa, jak osoby posiadające obywatelstwo holenderskie, z pewnymi wyjątkami. Status rezydenta oznacza, że można przebywać poza Holandią nie dłużej niż 6 kolejnych miesięcy lub w ciągu trzech następujących po sobie lat nie dłużej niż 4 kolejne miesiące w roku.