Rozliczanie PIT-u z Holandii?

Do jednych z najpopularniejszych kierunków emigracji zarobkowej Polaków należy Holandia. Choć można tam znaleźć pracę w różnych branżach, problemy mogą pojawić się w momencie rozliczenia z fiskusem. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jaki sposób sporządzić deklaracją podatkową.

Gdzie rozliczać podatek – w Polsce czy w Holandii?

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – słowa Benjamina Franklina przeszły do historii. Nie od dziś wiadomo, że sprawy dotyczące daniny na rzecz państwa przysparzają mnóstwo trudności. Wśród kwestii, nad którymi zastanawiają się osoby pracujące za granicą, zaliczają się: miejsce składania dokumentów, a także sposób opodatkowania dochodów. Sprawa nie jest jednoznaczna, gdyż wszystko zależy to od tego, czy dany człowiek posiada status polskiego rezydenta podatkowego. Co ważne, nie chodzi wcale o zameldowanie ani obywatelstwo (choć na pozór mogłoby się tak wydawać), ale o to, czy przebywamy w Polsce co najmniej 183 dni w roku oraz czy mamy tu ośrodek interesów życiowych. Za ostatnim pojęciem kryje się adres zamieszkania oraz to, czy na terytorium Polski znajdują się rodzina, znajomi. Pod uwagę bierze się też rozwijane pasje, siedzibę własnej firmy. Jeśli więc jesteśmy związani przede wszystkim z Polską, ale zarabiamy w Holandii, musimy rozliczyć się z rodzimym fiskusem, uwzględniając w wykazie zagraniczne zarobki. Wynika to z indywidualnych ustaleń pomiędzy tymi krajami mających na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby wykonać prawidłowe obliczenia z dochodu uzyskiwanego w Holandii, należy złożyć PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG (lub większą ilością tych załączników, jeżeli osiągnięto dochody z kilku krajów). Dodatkowo potrzebny będzie także formularz PIT-O służący do określenia tzw. ulgi abolicyjnej. Przysługuje ona każdemu, kto osiągnął za granicą dochody, w których przypadku stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego.  Co istotne, dokumenty trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym, nawet jeśli nie podejmowaliśmy pracy zarobkowej w Polsce.

Jak rozliczyć podatek metodą proporcjonalnego odliczania – instrukcja krok po kroku

Wspomnianą metodę stosujemy w celu wyliczenia dochodów z Holandii, dlatego że oba kraje wskazały ją w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wypełnianie formularzy zaczynamy od załącznika PIT/ZG. Przechodzimy do części C, pozycji 9 i wpisujemy tam kwotę dochodu zagranicznego, natomiast w pozycji 10 – podatek zapłacony za granicą. Pamiętajmy, wszystkie stawki przeliczamy na złotówki (według tabeli średniego kursu NBP na dzień poprzedzający uzyskanie przychodu).

Następnie musimy uzupełnić deklarację PIT-36. Do dochodów uzyskanych w Holandii należy dodać polskie, a następnie obliczyć podatek według odpowiedniej skali. W polu 187 tego dokumentu, podobnie jak w formularzu PIT/ZG, wpisujemy daninę zapłaconą za granicą. Wyliczony podatek mnożymy przez dochód holenderski, a następnie dzielimy przez sumę łącznych zarobków z obu krajów i dzięki temu uzyskujemy limit podatku, jaki możemy odliczyć w Polsce.

Ostatni z omówionych dokumentów, czyli PIT-O, służy do określenia wysokości tzw. ulgi abolicyjnej. Jej wartość poznajemy poprzez wyliczenie podatku, który musielibyśmy zapłacić, gdyby w rozliczeniach z Holandią zastosowano metodę wyłączenia z progresją, a następnie odejmujemy różnicę pomiędzy podatkami ustalonymi z użyciem obu metod. Powstałą w ten sposób kwotę wpisuje się w odpowiednie miejsce w deklaracji PIT-36.

Użyj fachowych programów informatycznych lub skorzystaj z pomocy biur rachunkowych

Kwestie związane z fiskusem przysparzają wielu problemów. Samodzielne opracowanie deklaracji może wiązać się z komplikacjami wynikającymi z nieznajomości przepisów i procedur. Warto więc skorzystać z programów elektronicznych, które na podstawie wskazanych danych, automatycznie wygenerują kwotę do zapłaty. Można również zlecić usługę w profesjonalnym biurze księgowym. Dzięki temu uniknie się pomyłek oraz ud się zaoszczędzić cenny czas.