Holandia gości wielu pracowników z Polski, posiadających legalne zatrudnienie. Analiza statusu bezrobotnych w tym kraju ma zatem głęboki sens. Osoby, które otrzymały wypowiedzenie od pracodawcy w Holandii, rozważają możliwość otrzymania zasiłku, który pozwoli im przetrwać trudny okres poszukiwania kolejnej pracy. Komu przysługuje świadczenie finansowe z tytułu utraty pracy? Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?

Zasiłek dla bezrobotnych Holandia – co zrobić po utracie pracy?

Regulując zasiłek dla bezrobotnych Holandia stworzyła dość jasne przepisy. Odpowiedź na pytanie, jak uzyskać zasiłek w Holandii, będzie zależna od stażu pracy, a także przyczyny zwolnienia. Pracownik nie otrzyma zasiłku jeśli zrezygnował z pracy z własnej woli lub otrzymał zwolnienie dyscyplinarne. Otrzymanie standardowego wypowiedzenia, np. z powodu restrukturyzacji firmy lub poszukiwania oszczędności przez właściciela, daje pełne prawo do ubiegania się o świadczenie.

Występując z wnioskiem o zasiłek w Holandii po jakim czasie pracy będziemy mogli go otrzymać? Holandia uzależnia okres wypłacania świadczeń dla bezrobotnych od liczby przepracowanych tygodni lub lat. Minimalnym progiem wejścia staje się tutaj ciągłość zatrudnienia przez 26 tygodni. Utrata pracy po tym czasie daje szansę ubiegania się o zasiłek na 3 miesiące. Co ważne, wniosek o świadczenie można składać już tydzień przed planowanym zakończeniem obecnej pracy. Zwiększenie czasu trwania zasiłku staje się możliwe po przekroczeniu 4 lat stażu zatrudnienia. Wówczas za każdy przepracowany rok, Holandia przyznaje dodatkowy 1 miesiąc zasiłku.

 Jak uzyskać zasiłek w Holandii?

Za przyznanie zasiłków dla bezrobotnych w Holandii odpowiadają dwie instytucje – Jednostka Wykonawcza Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV), a także  Urząd Pracy (WERKbedrijf UWV). Świadczenie pomocowe przyznawane jest osobom, które zarejestrują się w Urzędzie Pracy jako chętne podjęcia nowego zatrudnienia, a także złożą odpowiedni wniosek w UWV. Na liście wymaganych dokumentów znajduje się przede wszystkim umowa o pracę, wypowiedzenie dostarczone przez pracodawcę, a także zaświadczenia o wypłatach z ostatnich 3. miesięcy zatrudnienia. Aby otrzymać pieniądze w jak najkrótszym czasie, warto się pośpieszyć ze złożeniem wniosku. Procedura jego rozpatrywania zajmuje bowiem około 4 tygodni. Do tego trzeba jeszcze doliczyć 1 – 2 tygodnie na realizację przelewu. Świadczenie dla bezrobotnych można uzyskać wyłącznie wtedy, jeśli przebywamy na terenie Holandii. Nie trzeba natomiast być zameldowanym na terenie tego kraju – wystarczy posiadanie fizycznego adresu zamieszkania.

Osoby zameldowane mają jednak ułatwioną procedurę składania wniosku, który jest dla nich dostępny online pod adresem werk.nl. Konieczne będzie także posiadanie holenderskiego numeru identyfikacyjnego DigiD. Pracownicy niezameldowani mogą wysłać dokumenty pocztą lub dostarczyć je osobiście do placówki urzędu.

Zasiłek Holandia 2021 – ile on wynosi?

Wartością referencyjną dla obliczenia zasiłku staje się dzienna stawka zarobkowa. Indywidualny kalkulator zasiłku Holandia tworzy na podstawie czasu jego obowiązywania, jak i wysokości pensji. Przez pierwsze 2 miesiące obowiązywania świadczenia, pracownik otrzymuje środki finansowe w wysokości 75% stawki za dzień roboczy. Kolejne miesiące otrzymywania finansowej pomocy wiążą się ze zmniejszeniem jej wysokości do 70%. Przepisy na zasiłek Holandia 2021 nie uległy zmianie w stosunku do poprzednich lat, pozostawiając wspomniane tutaj wartości bez modyfikacji. Holenderski ustawodawca ustalił maksymalny pułap kwoty zasiłku, który nie może być większy niż 2750 Euro brutto.

Zasiłek w Holandii – co jeszcze warto wiedzieć?

Osoba otrzymująca świadczenie pomocowe dla bezrobotnych musi wywiązywać się ze swoich obowiązków jako strona poszukująca pracy. Oprócz formalnej rejestracji w UWV, każdy bezrobotny powinien aktywnie poszukiwać zatrudnienia na własną rękę. Co jednak zrobić w przypadku, gdy termin wypłacania świadczenia zbliża się ku końcowi, a dana osoba wciąż pozostaje bez pracy? Bezrobotni nieposiadający oszczędności ani partnera, który jest zatrudniony na umowę o pracę, mogą złożyć wniosek o zapomogę do urzędu miasta w Holandii. Każdy wniosek podlega indywidualnemu rozpatrzeniu.

Jeśli poszukiwania pracy zakończą się sukcesem, fakt ten należy zgłosić do urzędu w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia nowego zatrudnienia. Nowe miejsce pracy wiąże się zazwyczaj z umową na okres próbny, po którym pracodawca może nie chcieć kontynuować współpracy, nie podając przyczyny. W przypadku zakończenia pracy w ciągu 6 miesięcy od rezygnacji z zasiłku dla bezrobotnych, jego wznowienie staje się możliwe bez ponownego składania wniosku. Nowy wniosek będzie natomiast konieczny w przypadku zatrudnienia powyżej tego okresu.

Zasiłku dla bezrobotnych w Holandii nie można pobierać, przebywając na terenie Polski. Jeśli chcemy wyjechać z kraju i otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych Holandia wymaga dokonania transferu zasiłku za pośrednictwem formularza U2, składanego w polskich instytucjach.

Wiedza, jak uzyskać zasiłek w Holandii pozwala przetrwać zmiany w życiu zawodowym, nie popadając w zadłużenie. Zasiłek w Holandii w 2021 jest ciekawą propozycją dla osób zwolnionych z pracy bez udziału swojej winy lub na skutek choroby, pomagając im w znalezieniu nowego zajęcia.