Holandia to wciąż jeden z najpopularniejszych kierunków zarobkowych dla wielu obywateli Polski. Praca w tym kraju pozwala poprawić swój poziom życia, a także odłożyć pieniądze na określone cele. Jeśli chcesz znaleźć zatrudnienie w Niderlandach, musisz poznać obowiązujące prawo pracy w Holandii. Dzięki temu nie tylko poczujesz się pewniej podczas podpisywania umowy, ale także unikniesz wielu przykrych niespodzianek. Opisujemy najważniejsze aspekty zatrudnienia w tym kraju i wskazujemy jak w ostatnich miesiącach, zmienił się kodeks pracy w Holandii.

Prawo pracy Holandia – podstawowe informacje

Na początku warto zaznaczyć, że do pracy w Holandii nie jest potrzebne specjalne zezwolenie. Możesz wyjechać do tego kraju w celach zarobkowych bez spełniania dodatkowych formalności. Pamiętaj jednak, by zawsze dokładnie przeanalizować podpisywaną umowę o pracę. Powinna być ona dostarczona w egzemplarzu w języku polskim. Jeśli otrzymany dokument jest dla Ciebie niezrozumiały lub masz wątpliwości co do jego zapisów, najpierw znajdź odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania. Według obowiązującego prawa pracy w Holandii prawidłowo sporządzona umowa powinna obejmować takie informacje jak:

– dane na temat pracodawcy (nazwa, siedziba),

– nazwisko i adres pracownika,

– stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy,

– miejsce wykonywania pracy,

– data, od której rozpocznie się zatrudnienie,

– okres, na który będzie obowiązywać umowa,

– wymiar czasu pracy,

– wysokość wynagrodzenia i informacja o terminie, w którym będzie wypłacane,

– informacje o obowiązującym zbiorowym układzie pracy (CAO).

Prawa pracownika Holandia – system godzin i czas pracy

Najważniejszą różnicą między polskim a holenderskim prawem, związanym z zatrudnieniem, jest system godzin pracy. Warto dobrze się z nim zapoznać, by uniknąć takich sytuacji, jak np. przekraczanie przepisów BHP czy łamanie praw pracownika w Holandii. W firmach niderlandzkich przyjęty jest tygodniowy przedział czasu pełnienia obowiązków zawodowych. Według holenderskiego prawa, zatrudniona osoba może pracować maksymalnie do 12 godzin z rzędu i do 60 godzin tygodniowo. Tutaj jednak trzeba zwrócić uwagę, że w czasie 16 tygodni średnia liczba godzin pracy nie powinna przekraczać 48 godzin na tydzień.

Każdy pracownik po zakończonej „dniówce” ma prawo do przynajmniej 11 godz. nieprzerwanego odpoczynku. Po całym przepracowanym tygodniu przerwa ta nie może trwać krócej niż 36 godz. Wypełnianie obowiązków zawodowych w godzinach nocnych (czyli takich, w których przynajmniej jedna godzina pracy przypada między godz. 0:00 a 6:00 rano) nie powinno przekraczać 10 godz. Warto także wspomnieć o odpoczynku w trakcie pracy – przerwy (przysługuje 30 min po 5,5 godz. i 45 min po 10 godz. pracy) są zazwyczaj bezpłatne.

Prawa pracownika tymczasowego w Holandii – najważniejsze zmiany w 2022 roku

W 2022 roku w życie weszła nowa umowa zbiorowa CAO dla branży agencji pracy tymczasowej, której celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Holandii dla pracowników tymczasowych. Porozumienie to wprowadza istotne zmiany w kilku obszarach. Trzeba jednak zaznaczyć, że dotyczy wyłącznie agencji pracy, które są członkami ABU.

Przede wszystkim od stycznia 2022 roku każda nowo zatrudniona osoba będzie miała prawo do gwarantowanego wynagrodzenia w ciągu pierwszych dwóch miesięcy od podjęcia pracy. W takim przypadku przysługuje jej kwota, odpowiadająca płacy minimalnej za 40-godzinny tydzień pracy, nawet jeśli nie przepracuje tylu godzin. Minimalny dochód nie będzie gwarantowany, jeśli pracownik nie dotrzyma umowy. Po zwolnieniu może jednak liczyć na dodatkowe udogodnienia w postaci pokrycia przez agencję kosztów powrotu do domu, 5-dniowego zakwaterowania na koszt agencji oraz umorzenia ewentualnych zobowiązań, które dotyczą np. dojazdów do pracy, opłat za mieszkanie czy wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego.

Wprowadzone zmiany w prawach pracownika tymczasowego w Holandii obejmują również zapewnienie dachu nad głową przez 4 tygodnie od zakończenia wykonywania zawodowych obowiązków. Nie będzie można z dnia na dzień wyrzucić pracownika z mieszkania, ale zostanie on zobowiązany do ponoszenia opłat za zakwaterowanie.

Na koniec warto przyjrzeć się zmianom w praktykowanym w Holandii systemie fazowym. Tutaj również mamy do czynienia z nowościami, które są pozytywne dla osób zatrudnionych. Od 3 stycznia 2022 r. umowa o pracę w fazie A będzie obowiązywać nie przez 78 tygodni, ale przez 52 tygodnie. Następnie pracownik przejdzie do fazy B. Co istotne, skrócony został również termin obowiązywania umów czasowych. Teraz to maksymalnie 3 lata – po tym okresie agencja musi zatrudnić pracownika na stałe. Wcześniej łączny czas pracy na podstawie umowy czasowe mógł wynosić 4 lata.

Trzeba podkreślić, że wszystkie wymienione zmiany, związane z pracą tymczasową i zatrudnieniem przez agencję, dotyczą wyłącznie tych podmiotów, które znajdują się w rejestrze organizacji zrzeszonych w ABU. Przed podpisaniem umowy dopytaj, czy wybrana agencja znajduje się we wspomnianym rejestrze.