Każda osoba pracująca w Holandii posiada prawo do skorzystania z zasiłku chorobowego, który ma podobną formę do świadczeń udzielanych w Polsce. Podczas choroby pracownik otrzymuje wsparcie finansowe, a najważniejszym zadaniem w tym okresie jest jak najszybszy powrót do zdrowia. Podstawę do uzyskania zasiłku chorobowego stanowi posiadanie legalnego źródła zatrudnienia. Co ważne, problemy zdrowotne nie mogą stanowić powodu zwolnienia z pracy. Jeśli pracodawca próbuje wypowiedzieć umowę w związku z przedłużającą się nieobecnością chorego pracownika, warto zasięgnąć porady prawnej.

Zasiłek chorobowy – ramy czasowe

Obowiązkiem pracownika jest poinformowanie pracodawcy o chorobie. Należy to zrobić najpóźniej w drugim dniu niedyspozycji – zwlekanie może pociągnąć za sobą konsekwencje np. w postaci zmniejszenia wypłaty.

Zasiłek może być wypłacany maksymalnie przez 2 lata. Jeśli po tym czasie choroba nie ustąpi, można postarać się o rentę. W Holandii świadczenia dla osób przewlekle chorych i przez to niezdolnych do pracy są przyznawane po konsultacji z lekarzem, który określa stopień niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych. Niemożność do podjęcia zatrudnienia oceniona na ponad 85% oznacza całkowitą niezdolność do pracy. Z kolei częściowa niezdolność występuje u osób, które podczas badania otrzymały wynik mieszczący się w przedziale 35–85%.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy w Holandii?

Zasiłek przysługuje zarówno pracownikom sezonowym, jak i wszystkim pracującym w Holandii na stałe. Osoby zatrudnione przez agencję pracy także więc mają prawo do pobierania tego typu świadczenia. Odpowiednie wsparcie otrzymują również kobiety w ciąży – zasiłek można pobierać niemal przez całą ciążę, dopiero kilka tygodni przed planowanym rozwiązaniem przyszłej matce zaczynają przysługiwać różnego rodzaju świadczenia macierzyńskie. Ponadto zasiłek mogą otrzymywać osoby samozatrudnione, posiadające ubezpieczenie dobrowolne. Dodatkowo ze świadczeń chorobowych mogą korzystać wszyscy, którzy pobierają zasiłek dla bezrobotnych.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

W niektórych przypadkach zasiłek nie jest wypłacany przez pracodawcę, a przez UWV – niderlandzki Zakład Ubezpieczeń Pracowniczych. Może się tak zdarzyć np. w sytuacji, gdy umowa o pracę wygasa w momencie trwania choroby i pracodawca nie chce jej przedłużyć. Wówczas to UWV decyduje, czy pracownikowi nadal przysługuje świadczenie oraz w jakiej wysokości będzie wypłacane.

Zazwyczaj jednak obowiązek wypłacania świadczeń chorobowych spoczywa na pracodawcy. Jednocześnie jest on też uprawniony do kontrolowania, czy pracownik dokłada wszelkich starań, aby wrócić do zdrowia. W związku z tym pracodawca może np. zlecić pracownikowi, żeby zgłosił się na konsultację do wskazanego lekarza.

Wysokość holenderskiego zasiłku chorobowego

W Holandii zasiłek wypłacany osobom posiadającym problemy ze zdrowiem jest uzależniony przede wszystkim od posiadanych dochodów. Wysokość otrzymywanych świadczeń nie może być jednak mniejsza niż 70% dotychczasowego wynagrodzenia. Pracodawca może również przekazywać pracownikowi 100% wypłaty.

Kwota zasiłku powinna być określona np. w kontrakcie, jaki pracownik podpisał z pracodawcą. Dlatego tak ważne jest, aby na etapie finalizacji umowy o pracę zwrócić uwagę na kwestie związane z zabezpieczeniem na wypadek ewentualnej choroby. Warto też na początku współpracy ustalić z pracodawcą wszystkie wątpliwości dotyczące np. procedury zgłaszania niedyspozycji.

Zasiłek chorobowy w Holandii a pobyt w Polsce

Pracownik, który posiada umowę z holenderskim pracodawcą, ale zachoruje podczas pobytu w Polsce, powinien zgłosić się do lekarza. Po uzyskaniu zwolnienia lekarskiego należy dostarczyć je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie ZUS kontaktuje się z UWV i organizuje wszystkie formalności związane z przekazaniem dokumentów.

Z kolei jeśli pracownik zachoruje w Holandii i chce wrócić na czas rekonwalescencji do Polski, musi zapytać o pozwolenie na wyjazd UWV. To urząd lub pracodawca określają, czy podróż jest możliwa, a jeśli tak – na jakich zasadach. W niektórych przypadkach istnieje możliwość pobierania zasiłku holenderskiego podczas pobytu w Polsce.