Osoby, które planują przenieść się do Niderlandów, muszą wyrobić sobie szereg niezbędnych dokumentów. Nie ma przy tym znaczenia, czy zamierzają spędzić w kraju tulipanów kilka miesięcy, czy czeka je o wiele dłuższy pobyt. Jeden z elementów dokumentacji, o które muszą zadbać, to numer BSN. Co to jest? Jak można go wyrobić i czy wymaga to dużo czasu? W jakich sytuacjach będzie potrzebny?

Numer BSN co to jest?

BSN (tzw. Burgerservicenummer) to unikalny ciąg numeryczny generowany do celów ewidencyjno-podatkowych. Odgrywana przez niego rola upodabnia go do polskiego numeru PESEL oraz NIP. Mówiąc ogólnie, BSN to dokument, który pozwala przebywającym w Niderlandach ludziom załatwiać wiele spraw urzędowych. Między innymi, umożliwia otworzenie konta bankowego, podjęcie legalnego zatrudnienia, skorzystanie z pomocy medycznej, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego czy zapisanie dzieci do szkoły. Posiadając BSN, można ubiegać się o świadczenia społeczne oraz rozliczać się z podatku dochodowego. Bez tego numeru nie da się m.in. kupić leków w aptece.

BSN służy do identyfikacji w urzędzie skarbowym oraz w ponad 50 innych instytucjach administracyjnych. Od stycznia 2007 roku zastępuje tzw. numer sofi (Sociaal Fiscaal nummer), holenderski odpowiednik NIP. Sofi był numerem ubezpieczenia socjalnego oraz identyfikacji podatkowej, natomiast BSN ma szersze zastosowanie. Przy jego użyciu można kontaktować się z większością urzędów rangi państwowej. Składa się z dziewięciu cyfr tworzących indywidualny numer przyznawany dożywotnio. Mogą go uzyskać zarówno obywatele holenderscy, jak i cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Niderlandów w celach zarobkowych.

Jak złożyć wniosek o numer sofi?

Burgerservicenummer otrzymuje każda osoba fizyczna, a nadaje go Belastingdienst, którego funkcję pełni gmina. Od 2006 roku BSN można znaleźć w paszporcie, prawie jazdy, karcie ubezpieczenia zdrowotnego oraz karcie identyfikacyjnej. Ci, którzy wybierają się do Niderlandów na okres krótszy niż 3 miesiące, mogą liczyć na przyznanie numeru praktycznie od razu. To rozwiązanie m.in. dla pracowników sezonowych. Osoby, które zamierzają przedłużyć pobyt lub od razu wiedzą, że spędzą w Holandii więcej czasu, powinny jednocześnie starać się o zameldowanie. W ich przypadku BSN wydaje się podczas pierwszego meldunku. Procedura może trwać kilka tygodni.

Wyrobienie Burgerservicenummer nie nastręcza większych trudności. BSN, czyli wcześniej numer sofi, wymaga jedynie stałego miejsca zamieszkania na terenie Niderlandów. Kiedy mamy taki adres, musimy udać się do właściwego urzędu gminy, aby zapisać się w nim jako mieszkaniec. Dołączenie do mieszkańców oznacza automatyczne nadanie BSN.

BSN numer jak wyrobić online?

Wyrobienie numeru BSN odbywa się w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. Należy umówić się z urzędnikiem, a termin spotkania ustala się telefonicznie lub poprzez stronę internetową urzędu. Nie można przeprowadzić całej procedury online – uzyskanie numeru wymaga osobistej wizyty w urzędzie. W trakcie rozmowy z pracownikiem trzeba przedłożyć ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Potrzebny będzie również dokument potwierdzający prawo do zajmowania lokalu, w którym deklarujemy się mieszkać podczas pobytu w Niderlandach.

Po otrzymaniu Burgerservicenummer lepiej go pilnować. Rozsądnym rozwiązaniem będzie przechowywanie oryginału w bezpiecznym miejscu oraz załatwianie wszelkich spraw urzędowych przy użyciu kserokopii. W przypadku zapomnienia numeru można go odzyskać na jeden z dwóch sposobów. Pierwsza opcja to wizyta w urzędzie gminy w miejscu zameldowania, natomiast druga wymaga dostępu do sieci. Jak sprawdzić numer BSN drogą elektroniczną? Wystarczy zalogować się na stronie internetowej swojej gminy, wykorzystując przy tym DigiD (digital passport), rodzaj podpisu elektronicznego.

BSN nadaje się dożywotnio, oprócz tego procedura nie wiąże się z żadnymi opłatami. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza że niekiedy agencje pośredniczące w zatrudnianiu pracowników sezonowych oferują pomoc w jego uzyskaniu. Mimo iż to bezpłatna usługa, pobierają za nią pieniądze.

BSN dla rodziny

Numer BSN można wyrobić dla siebie, a także dla swoich dzieci. Maluchy otrzymują go automatycznie po narodzinach, jeśli przyszły na świat na terenie Niderlandów. Jeśli rodzina przeprowadziła się do Holandii, co za tym idzie, potomstwo ma inne obywatelstwo, trzeba przedstawić w urzędzie gminy dokumenty potwierdzające jego tożsamość. Należy zabrać ze sobą akt (lub akty) urodzenia, dowody albo paszporty rodziców oraz dziecka (dzieci). Niektóre instytucje administracyjne wymagają, aby podczas załatwiania formalności dziecko było obecne w urzędzie.

Ostatnia opcja to wyrobienie Burgerservicenummer dla partnera fiskalnego – rozwiązanie to jest przydatne przy rozliczaniu podatku. Pozwala na otrzymanie większego zwrotu. Partnerem może być żona bądź mąż, rodzic wspólnego dziecka oraz osoba, z którą pozostaje się w zarejestrowanym związku partnerskim. Wystarczy też wspólne posiadanie nieruchomości oraz mieszkanie w niej (wraz z meldunkiem).

Lepiej nie zwlekać ze staraniami o BSN, nawet gdy planujemy przebywać w Niderlandach jedynie 3 miesiące. Numer przydaje się w wielu sytuacjach, poza tym będzie niezbędny, jeśli z jakichkolwiek powodów zdecydujemy się przedłużyć pobyt.